top of page

Som besiktningsförrättare har jag träffat på många
typer av hus i varierande kondition. Med den här
boken vill jag dela med mig av mina kunskaper
och erfarenheter. Den här boken riktar sig främst
till s k förstagångsköpare.

Innehållet omfattar vägledning och tips i samband med  husköp, hur ett husköp går till och vad man bör tänka på före och efter köpet. Att sätta sig in i ekonomin,
juridiken och byggnadstekniken kräver tålamod.
Den här boken belyser viktiga omständigheter
och underlättar beslutsprocessen.
 

Holger Gross

Byggnadsingenjör

Husköparguide omfattar 56 sidor.

Format A5.

ISBN 91-631-4974-5

Pris: 60 SEK/ex, inkl. moms. Frakt 35 SEK tillkommer inom Sverige.

 

PayPal ButtonPayPal Button

Bostadsrätt – för alla är en heltäckande handbok
med aktuella fakta och goda råd till styrelseledamöter,
bostadsrättshavare och blivande bostadsrättshavare.
En oumbärlig bok i samband med köp, nyttjande
eller försäljning av en bostadsrätt. Boken omfattar
det väsentliga inom juridik, ekonomi och teknik och
den är praktiskt användbar för såväl styrelseledamöter
som bostadsrättshavare. Nya regler för skatt och uppskov av kapitalvinst samt skattereduktion, s k ROT-avdrag, är några exempel som behandlas.

 

Holger Gross

Byggnadsingenjör

Bostadsrätt – för alla omfattar 234 sidor, rikt illustrerad i 4-färg.

Format A5

ISBN 978-91-633-4199-1

Pris: 325 SEK/ex, inkl. moms. Frakt 35 SEK tillkommer inom Sverige.

PayPal ButtonPayPal Button

Recension av Minnen från en musikant – Ett litet stycke svensk jazzhistoria:

”Holger Gross har skrivit ett trevligt litet stycke svensk jazzhistoria med sin bok "Minnen från en musikant". Gross har en förmåga att med ett stort antal bilder och ett målande språk förmedla den glädje han själv fått ut av att spela med att stort antal av Sveriges bästa jazzmusiker, framför allt inom traditionell jazzmusik. Genom att Holger Gross noggrant nämner namnen på de musiker som han spelat tillsammans med i olika sammanhang så är chansen stor att man som läsare hittar många som man känner till om man rört sig i eller i närheten av jazzkretsarna i Sverige. Trevligt skriven bok som jag varmt kan rekommendera.” Författaren är uppväxt i Stockholm och har spelat traditionell jazz i över 50 år. Boken är en berättelse i ord och bild om den glädje av att få spela och träffa många människor. Förutom själva ordberättelsen omfattar boken ett bildgalleri, discografi och namnindex med ca 300 personnamn. Boken kan vara intressant för jazzmusiker och vänner av traditionell jazzmusik."

 

Antal sidor: 182, rikt illustrerad 4-färg Utgivningsår: 2015. Format: A4

ISBN: 978-91-637-7251-1

Pris: 300 SEK/ex, inkl. moms. Frakt 35 SEK tillkommer inom Sverige.

PayPal ButtonPayPal Button

Tanken med skriften är att vara en hjälpreda för dig som vill lära känna ditt hus, för ett tryggare, säkrare och trivsammare boende. Varje hus är unikt. Genom att lära dig lite om husets olika funktioner kan du lättare förstå olika samband. Håll koll på ditt hus är uppdelad i tre huvudavsnitt • Inventera ditt hus• Viktiga funktioner • Kontrollpunkter – indikationer, orsaker och verkan Med hjälp av olika checklistor och tabeller kan du hålla koll på huset och därmed slippa råka ut för onödiga överraskningar. En del fel och brister är enkla att åtgärda utan ytterligare utredning. Andra kan vara svårbedömda – då är tanken att du ska ta kontakt med en erfaren fackman för att få råd och hjälp. Boken kan med fördel följa huset, som en servicebok följer bilen. Här gör du egna anteckningar beträffande olika förändringar av huset. Det kan t ex handla om kulörbeteckningar, färgfabrikat samt kontrolldatum och tidpunkter för olika reparations- och underhållsåtgärder. En loggbok för husägare helt enkelt..

Håll koll på ditt hus omfattar 112 sidor A5.

ISBN 91-631-5910-4

Pris: 140 SEK inkl. moms. Frakt 35 SEK tillkommer inom Sverige.

PayPal ButtonPayPal Button

Att minska energianvändningen i byggnader är en viktig klimatfråga. En av de största utmaningarna under 2000-talet är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Vi får allt häftigare väder. Bara genom att minska koloxid-utsläpp kan vi minska klimatförändringarna.

 

Av den totala energianvändningen går ca 40 % till uppvärmning av bebyggelse. Med hänsyn till den förväntade energiprisutvecklingen och det allmänna samhällsmålet om minskad energianvändning, känns det angeläget att använda så flexibla och energismarta lösningar som möjligt. Vi kan inte längre blunda för det faktum att energin kommer att bli dyrare. Alla är överens om att vi måste spara energi och gå över till förnybara energikällor, för att på sikt uppnå ett samhälle med en långsiktig hållbarhet. Vi kan inte fortsätta med att bygga på traditionellt sätt. Befintliga hus kan komma att behöva renoveras för att minska energianvändningen.

 

Den här skriften behandlar energismarta och flexibla lösningar till småhus, vad som kan göras när man ska bygga nytt. Den riktar sig till blivande villabyggare, arkitekter och ingenjörer och den innehåller vägledning och råd för att stimulera till byggande av energismarta småhus.

 

Holger Gross, byggnadsingenjör och kunskapsförmedlare

Energismarta småhus omfattar 114 sidor A5.

ISBN 978-91-633-6708-3 (Utgåva 2).

Pris: 195 SEK inkl. moms. Frakt 35 SEK tillkommer inom Sverige.

 

PayPal ButtonPayPal Button

The book contains 136 pages, rich illustrated with coloured images
Publisher: Gross Produktion AB;

ISBN 978-91-633-6709-0.

Price: 30 USD excluding shiping costs 10 USD.

 

Order now! Limited edition.

"Holger Gross, one of Sweden’s trusted experts on building and a veteran of the forest products industry, wrote this book to introduce the basic considerations of building an“energy smart house” in Sweden. This translation is valuable because there are not endless practical ways to build energy smart houses. Contained in this book are the technical concepts that Swedes not only have figured out, but tested and proven in the marketplace. Understanding the Swedish accomplishment in building energy performance is the equivalent of “not reinventing the wheel”.

This book is written as an overview, but it is an overview of one of the world’s most advanced house building industries, giving us a glimpse of where we need to go in the rest of the world. It belongs in the library of anyone interested in the critical challenge of saving energy and improving comfort in housing. Consider it as an introduction to one of the best kept secrets in green building: The Swedish house."

 

Scott Hedges, USA

 


 

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page