GUNNAR LIDBERG HOT QUARTET

Gunnar Lidberg, violin

Micke Selander, sologitarr

Holger Gross, rhythm guitar

Arne Vilhelmsson, kontrabas

Orkestern är sedan 2012 vilande.