top of page

Övre raden: Holger, Staffan, Hasse, Gösta, Kajtek. Nedre: Pelle, Stickan, Greger.

THE TRAD BROTHERS

The Trad Brothers bildades av Gösta Linderholm i samråd med Holger Gross. Från starten 1993 medverkade trumpetaren Eddie Bruhner en kort period. Han ersattes av Cliff Kihlstedt, som i sin tur ersattes av Staffan Kjellmor. Basisten Sten Westling, som var med från starten, ersattes av Hasse Larsson. Sopransaxofonisten Benny Rigman var med från start och han slutade omkring år 2003.. Så småningom kompletterades bandet med Stickan Granberg på gitarr och Kajtek på klarinett/sopransax/tenorsax/dragspel.

 

Fotot här intill är en version från år 2001:

Staffan Kjellmor, trumpet

Greger Röhr, trombon

Gösta Linderholm, klarinett/sång

Kajtek, klarinett m m

Stickan Granberg, gitarr

Holger Gross, banjo

Hasse Larsson, kontrabas

Pelle Höbinger, trummor

 

Holger Gross slutade med bandet år 2007.

 

Ibland medverkade Lena Linderholm med kåserier om hennes konstnärskap.

Trombonisten Greger Röhr avled 2017.

Gösta avled 29 december 2020.

Tidigt 2000-tal medverkade några ur gruppen i TV-programmet Bingolotto:

Vi äro musikanter:

https://youtu.be/kk4ZXVna2Dc

Rulla in en boll: https://youtu.be/liGoj11uSaA

Lena Linderholm kåserar om hennes konstnärssklap och Gösta sjunger visor. Borgen, Norrköping 2004.

bottom of page