top of page

Om Holger

Holger har 1960-talet arbetat hos Lennart Billgren arkitektkontor AB några år och därefter som lärare i två år på ett tekniskt gymnasium i Södertälje. Holger var anställd som byggteknisk rådgivare på AB Svensk Byggtjänst 1969 – 1975, som projektledare på Träinformation AB 1975 – 1987, därefter projektledare på AMA-enheten på AB Svensk Byggtjänst åren 1988 - 1991. Mellan år 1991 och 1993 arbetade Holger som redaktör och delförfattare med den första utgåvan av Träbyggnadshandbok, utgiven av Träinformation AB. Mellan år 1994 och 2006 har Holger ansvarat för Svenskt Limträ AB - en branschorganisation för de svenska limträtillverkarna.

Holger har varit medlem i SBR - Byggingenjörerna och har under en period varit certifierad av CITAC som kontrollansvarig enl. PBL med normalkompetens. Under 1990-talet utförde Holger hundratals överlåtelsebesiktningar av småhus. Holger har varit kapitelutredare för träkapitlen i AMA Hus 11, AMA Hus 14, AMA Hus 18 och AMA Hus 21. (AMA är ett referensverk för byggsektorns olika aktörer, kort sagt byggarnas bibel).

På senare tid har Holger skrivit ett flertal praktiska handböcker om husköp – Husköparguide – och om husskötsel – Håll koll på ditt hus samt Energismarta småhus och Bostadsrätt – för alla. Energismarta småhus finns också i en engelsk utgåva – Energy Smart Housing Innovation. Se vidare under EGNA BÖCKER.

Holger är fortarande yrkesverksam inom träbyggnadsteknik. Framförallt med olika projekt för Svenskt Trä, en verksamhet inom Skogsindustrierna där han är timanställd seniorrådgivare.

 

Som fritidsmusiker har Holger spelat banjo och rhythm guitar i flera olika orkestrar. Under ungdomsåldern var det vanligt att musikanter tillhörde ett enda band. Holger var medlem i Jazz Doctors åren 1961 - 1989. Blev därefter ledare för Stockholm Classic Jazz Band som upplöstes 2005 då The Classic Jazz Quartet bildades. Under en tioårs-period var Holger medlem i Gösta Linderholms Trad Brothers. På äldre dar är Holger frilansmusiker och medverkar i flera band, t ex The Classic Jazz Quartet, Stockholm Blue Swing, Gunnar Lidberg Hot Four. Holger har även, före pandemin, varit medlem i olika band på Franska Rivieran, Traditional Jazz Band, Old Time Jazz Band och Riviera Stompers.

Holger erhöll 2015 av Föreningen Klassisk Jazz den prestigefyllda utmärkelsen Louis Armstrong-stipendiet – Sveriges äldsta jazzpris.

Holger blev den 21 november 2019, i samband med Trämarknaden i Karlstad, dubbad till Årets Träriddare 2019 av Trämarknadsorden, instiftat av Svenskt Trä.

Holger med sin yxa i samband med byggande av en redskapsbod i Nore, Vamlingbo. Sommaren 2005.

Holger spelar rhythm guitar och banjo i olika band. Foto: Claes Tillander.

SHOW REEL

 

Year of production: 2016

Running Time: 2:30 min

Color / Sound / Subtitled

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page