top of page

JAZZ DOCTORS

Jazz Doctors bildades 1960. Fotot här intill är från 1961. Gösta Linderholm var kapellmästare till dess han gick över till Sveriges Jazzband 1969.

Holger slutade med bandet 1988.

Version 1961:

Staffan Kjellmor, trumpet

Hans Ingelstam, trombon

Gösta Linderholm, klarinett/sång

Holger Gross, banjo/rhythmguitar

Lars Jelder, kontrabas

Hans Pettersson, trummor

Trummisen Hans Pettersson är avliden.

Gösta Linderholm avled år 2020.

Version 1962:

Staffan Kjellmor, trumpet

Tommy Jacobson, trombon

Gösta Linderholm, klarinett/sång

Holger Gross, banjo/rhythmguitar

Lars Jelder, kontrabas

Hans Pettersson, trummor

Version 1978:

Marie Johnsson, sång

Staffan Kjellmor, trumpet

Gunnar Larsson, trombon

Benny Rigman, klarinett/sopransax

Bernt Helsing, piano

Holger Gross, banjo/rhythmguitar

Uno Carlén, elbas

Lars Johnsson, trummor

Trombonisten Gunnar Larsson avled år 2011.

Version 1981:

Staffan Kjellmor, trumpet

Gunnar Larsson, trombon

Benny Rigman, klarinett/sopransax

Bernt Helsing, piano

Holger Gross, banjo/rhythmguitar

Göran Pettersson, kontrabas

Gunnar Reichmann, trummor

Gunnar Larsson, Göran Pettersson och Gunnar Reichman är avlidna.

bottom of page